wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
 
 
 

renk ge�meli �r�nler
2D puzzle, 3D puzzle, yapboz, e�itim gere�leri (geometrik �ekiller, harf ve rakam ge�meli �r�nler), k�p bulmacalar, yer karosu.
 
 


�zel kesim ve �oklamal� EVA
Bardak altl���, amerikan servisi, oto kokusu, �apka �e�itleri, frizbi, anahtarl�k �e�itleri, logo bask�l� minderler, mat �e�itleri, masa �st� logolar, kont�r kesim ��kartma ofset bask�l� �r�nler..


otel grubu
Parmak aras� terlik, bantl� terlikler, havuz oyun gere�leri, y�zme tahtas�, g�ne�lenme minderi. .
 
  �r�n�n avantajlar�
�r�nler m��teriden gelen talep do�rultusunda istenilen �ekillerde kesilip, �zel tasar�mlar yap�lmaktad�r.

�r�n�n sertlik ya da yumu�akl��� m��teri tercihine g�re �retilmektedir.

�r�nlerde do�adaki t�m renkler uygulanabilmektedir.

�r�n�n �zerine her t�rl� serigrafi, ofset ve kli�e bask� yap�lmaktad�r.

�stenilen her t�rl� logo her renkte i�lenebilir.

Su ge�irmez �zelli�i sayesinde deformasyona u�ramaz.

�r�ne ho� kokular verilebilmektedir.

Kolay temizlenir.

�nsan sa�l���na zararl� kanserojen maddeler i�ermez.

Anti bakteriyeldir.
 

TEKN�K �ZELL�KLER

  MFS20 MFSE20 MFS30 MFSE30 0104 Birim Standart

Yo�unluk

46 48 38 35 91 kg/m� K6268A

Sertlik

12 89 9 8 22 shore A  

�ekme mukavemeti

5,6 4,5 3,7 4,2 7,55 kg/cm� JIS 6767

Uzama

206 347,6 146,1 279,3 77,1 % JIS 6767

Y�rt�lma mukavemeti

3,1 2,8 2,8 2,5 3,3 kg/cm JIS 6767

Bask�da sertlik

0,4 0,21 0,32 0,16   kg/cm� JIS 6767

Is�da boyutsal de�i�im

-1,15 -2,66 -1,33 -3,06 -1 % JIS 6767

Su absorpsiyonu

0,0018 0,0026 0,0022 0,0031 0,0022 g/cm� JIS 6767

Y�zey d�zg�nl���nden sapma

0 0 0 0,016 0 mm TS EN 825

G�nyeden sapma

0 1 0 2 0 mm TS EN 824

 

             

�RET�M �ZELL�KLER�

Kal�nl�k

1 - 100 1 - 100 1 - 100 1 - 100 1 - 30 mm  

Desen

desensiz desensiz desensiz desensiz desensiz    

Renk

iste�e ba�l� iste�e ba�l� iste�e ba�l� iste�e ba�l� iste�e ba�l�    

Levha en

1000 - 1500 1000 - 1500 1000 - 1500 1000 - 1500 1000 mm  

Levha boy

1500 - 2000 1500 - 2000 1500 - 2000 1500 - 2000 1500 mm  

�r�nlerimize istenildi�i takdirde; B1 alev geciktirici, iletkenlik, antibakteriyel ve antistatik �zellikleri uygulanabilir.

 
         
 
     
         
         
 
ECESEN DEN�ZC�L�K YAT�ILIK LTD.�T�.
Liman Mahallesi 23. Sokak Mursi Bey Apt. No 1 / 2 07070Antalya - TURKEY
Tel : +90 242 259 41 51   -  259 38 38               Fax : + 90 242 259 41 52    
Mobile : +90 553 388 90 57   -   +90 505 875 39 40   -   +90 532 297 56 82